Handelsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af heykommunikation, Kåsvænget 2 A, 5500 Middelfart, CVR-nr.: 3777 5630.

Kontakt:

Kontakt Ann Hedahl på ann@heykommunikation.dk eller 6130 2844.

Betaling og levering:

Betalingsfristen er 8 dage. Har du købt klippekort, modtager du straks efter købet en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse. Hvis du har fået et tilbud på en opgave, får du en faktura, når opgaven er løst. Ved fast tilbud på større kommunikationsopgaver modtager du en faktura på halvdelen af beløbet ved opgavens start og en faktura på anden halvdel, når opgaven er løst.

Alle aftaler er bindende og der er ingen fortrydelsesret på mine ydelser. Er du ikke tilfreds med den måde, din opgave er løst på, finder vi sammen en løsning på det, så du bliver glad for slutproduktet.

Rettigheder og ansvar:

Når jeg skriver en tekst for dig, må du bruge den alt det, du vil.

Hvis vi ikke aftaler andet, må jeg henvise til de tekster, jeg skriver for dig, og bruge din virksomheds navn, samt vise eksempler på de opgaver, jeg løser for dig, i min markedsføring.

Jeg og mine samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Du skal selv sikre, at det, du gør som følge af min rådgivning, ikke er i strid med loven, og at det er det rigtige for dig og din virksomhed.

Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at løse opgaven korrekt. Det er dit ansvar at sikre, at teksterne overholder loven og eventuel branchespecifik lovgivning, samt at de er korrekte. Derfor har du ansvaret for at læse grundig korrektur og sikre, at alt, fx navne, er stavet rigtigt, samt at e-mailadresser og telefonnumre er de korrekte.

Jeg kan ikke garantere resultater, herunder den ønskede medieomtale eller de ønskede placeringer på Google.

Priser og gebyrer:

heykommunikation samarbejder med erhvervsvirksomheder. Alle priser er derfor angivet i danske kroner ekskl. moms.

Klippekort:

Klippekortet betales, før jeg begynder på opgaven, og er gyldigt et år efter faktureringsdatoen. Det udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer du har tilbage på klippekortet. Det er dit eget ansvar at holde øje med dit forbrug. Minimumsklip er 15 minutter, og jeg noterer dit forbrug pr. påbegyndte kvarter.

Rådgivning og møder foregår pr. telefon eller ved fysisk møde på dit kontor. I forbindelse med møder på dit kontor afregnes du for kørsel 3,70 kr. pr. kørt kilometer.

Faste tilbud:

Som udgangspunkt løser jeg opgaver på klippekort. Har du fået et tilbud på en opgave, gælder at det fremgår af tilbuddet, hvad det dækker over. Timer, der ligger ud over det faste tilbud, faktureres med en timepris på 900 kr., medmindre andet er aftalt.

Workshops:

Workshops betales ved tilmelding forud for afholdelsen. Der er mulighed for at betale i rater, se nedenfor. Afbud: Ved mindre end 1 måned til afholdelse af workshoppen refunderes 50 % af workshoppens pris. Melder du fra mindre end 14 dage til afholdelse, gives der ingen refusion, men du er velkommen til at give din plads til en anden. Hvis du giver din plads til en anden, garanterer jeg ikke, at jeg kan nå at give den nye deltager en halv times rådgivning inden workshoppen. Kan jeg ikke det, tilbyder jeg undtagelsesvis rådgivningen efter workshoppen. Hvis du bliver forhindret, og en anden overtager din plads, så kontakt mig straks på 6130 2844 eller ann@heykommunikation.dk.

Ratebetaling:

Når du tilmelder dig en workshop, tilbyder jeg betaling i 1, 2 eller 3 rater. Sidste rate skal være betalt inden workshoppen afholdes. Kontakt mig på 6130 2844 eller ann@heykommunikation.dk, hvis du ønsker at betale i rater.

Kørsel:

Opgaver, som kræver, at jeg besøger din virksomhed eller andre lokationer, faktureres i forbrugt tid med 50 % af den til enhver tid gældende timepris plus udgifter til eventuel parkering, bro eller andre transportudgifter. Har du købt klippekort, trækker jeg kørslen i timer på det.

Tidsforbrug:

Du afregnes pr. påbegyndte kvarter. Du kan altid få oplyst, hvor meget tid, du har tilbage på dit klippekort.

I arbejdstiden indgår alt det, der får din opgave løst godt: Rådgivning, research, interviews, skriveproces, korrektur, møder, planlægning, telefonsamtaler, mailkorrespondance m.v.

Arbejdstider og tillæg:

Jeg arbejder hverdage fra 8.00 til 17.00. Hvis din opgave kræver, at jeg løser den mellem kl. 17.00 og 8.00 på hverdage, er der et tillæg på 50 %. I weekender og på helligdage er tillægget 100 %. Når du har et klippekort, betyder det, at jeg trækker to timer per time, hvor der normalt kommer 100 % tillæg på, og 1½ time for timer, der normalt kommer 50% tillæg på.

Hvis jeg arbejder på aftner og weekender fordi det passer bedst i min kalender, betaler du selvfølgeligt ikke tillæg.

Har du en opgave, som skal løses akut er der et tillæg på 50 % i hverdage, hvis jeg er booket med andre opgaver.

Aflysninger:

For at jeg kan planlægge min tid mest hensigtsmæssigt, har jeg følgende retningslinjer for aflysninger af aftaler:
Du kan ændre aftaler helt frem til 24 hverdagstimer (mandag-fredag) før aftalen skal finde sted. Aftaler a 4 timer eller mere inkl. min transport skal dog flyttes senest en uge før.

Aflyser eller ændrer du aftaler herefter uanset grund, fakturerer jeg den reserverede tid inkl. transporttiden. Har du klippekort, trækkes den tiden fra dit klippekort.